Schaduw

Beoordeling

  Goed werk
(2 punten)
Voldoende
(1 punt)
Onvoldoende
(0 punten)
Begrip De meeste antwoorden zijn goed. Je begrijpt hoe de lengte van een schaduw verandert met het tijdstip van de dag, het tijdstip van het jaar en de plaats op aarde. Je kunt verklaren hoe dat samenhangt met de stand van de zon. Je hebt heel wat vragen goed beantwoord, maar er zijn nog dingen die je niet helemaal begrijpt.

Je begrijpt nog niet goed wat precies de lengte van schaduwen bepaalt, en hoe dat samenhangt met de stand van de zon.

Uitleggen Je antwoorden op de open vragen zijn helder. Voor wie het leest is duidelijk hoe je gedacht hebt. Je antwoorden op de open vragen zijn niet erg duidelijk. Wie het leest moet moeite doen om te begrijpen wat je bedoelt. Je antwoorden op de open vragen zijn onduidelijk. Wie het leest snapt niet wat jij bedoelt.

verder