Schaduw

Handelingen

Print uit:
Handleiding Computerprogramma
Werkbladen Zon en Schaduw

start programma
Het computerprogramma staat op:
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03167/simulatie.html

De onderzoekjes staan beschreven op de werkbladen. Je kunt de drie onderzoekjes het beste op volgorde doen.

Op een heldere dag kun je zelf een stok buiten zetten en controleren of het klopt wat de computer zegt. Print dan:
Tips voor het experiment met een echte stok

verder