Schaduw

Leerkracht

Samenvatting Onderzoeken van de schaduw van een stok en vandaaruit onderzoeken hoe de zon beweegt langs de hemel.
Vakgebied: Rekenen en wiskunde, meetkunde
Leerdoel: Redeneren over richting, beweging en hoeken. Redeneren over de baan van de zon langs de hemel.
Tijdsduur: Voor de onderzoekjes met het computerprogramma is ongeveer twee uur nodig.
Klassenproject: Het is mogelijk om met de hele klas een project te doen rond dit onderwerp. Print hiervoor:
Beschrijving activiteiten Zon en Schaduw
Achtergronden: Hoe het zit met de bewegingen van zon en aarde ten opzichte van elkaar wordt beschreven in:
Achtergronden voor de leerkracht
Materialen

De werkbladen kunnen leerlingen printen via de handelingen-pagina. Het gaat om:
Handleiding Computerprogramma
Werkbladen Zon en Schaduw

Tips voor het experiment met een echte stok