Professionele basis(100 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Literatuur
Verplichte literatuur
 • Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Raamwerk docent basisvaardigheden (PDF) (pp. 34). Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.
 • Den Hollander, I., Haacke, F., Jacobs, A., Jonker, V., Stelwagen, R., Thijssen, R. and Wijers, M. (2012). Standaarden en eindtermen ve (PDF). Den Bosch: Cinop.
 • Den Hollander, I. and Thijssen, R. (Eds.). (2013). Handreiking taal en rekenen in de educatie (PDF). Den Bosch: Cinop / Steunpunt taal en rekenen ve.
 • Aanbevolen literatuur
  • (2007). Adult Education Survey (PDF). Brussels: European Commission: Eurostat.
  • (2008). Taal is cruciaal. Taalontwikkeling in het mbo - taalcoaches aan de slag in vakteams: ITTA / MBO2010.
  • (2014). Actieprogramma Tel mee met Taal (PDF). Den Haag: OCW/SZW/VWS.
  • Bersee, T., Bohnenn, E. and De Boer, D. (2003). Alles moet tegenwoordig op papier : Een verkennend onderzoek naar functioneel analfabetisme, werk en opleiding (PDF).
  • Bersee, T., De Boer, D. and Defesche, P. (2008). Laaggeletterdheid. Leidraad voor doorverwijzers (PDF). 's-Hertogenbosch: Cinop.
  • Bohnenn, E., Jansen, F., Kuijpers, C., Thijssen, R., Schot, I. and Stockmann, W. (2007). Raamwerk Nederlands. Nederlands in (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij (PDF). 's Hertogenbosch: Cinop.
  • Bohnenn, E. and Thijssen, R. (2015). Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen (PDF). Ede: Steunpunt Taal en Rekenen VE.
  • Buisman, M. and Houtkoop, W. (2014). Laaggeletterdheid in kaart (PDF). Den Bosch: ECBO.
  • Cercone, K. (2008). Characteristics of adult learners, with implications for online learning design (PDF) AACE Journal, 16(2), 137-159
  • De Gast, W. J., Hetem, R. and Wilbrink, I. (Eds.). (2009). Basisboek vrijwilligersmanagement. Werven, sturen en motiveren (PDF). Hilversum: Coutinho.
  • De Greef, M. (2011). Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden. Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving (PDF) (pp. 8). 's-Hertogenbosch: Artéduc.
  • De Greef, M. (2012). Leren in verschillende contexten. De opbrengsten van trajecten taal- en basisvaardigheden voor laagopgeleiden (PDF) (pp. 58). 's-Hertogenbosch: Cinop.
  • De Greef, M. (2017). Eerste tussenevaluatie landelijke implementatie taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid (PDF) (pp. 5). 's-Hertogenbosch: Cinop.
  • De Greef, M., Segers, M., Jan, N. and Fond Lam, J. (2014). Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid. Deel A (PDF) (pp. 41). Maastricht: Maastricht University.
  • De Greef, M., Segers, M., Jan, N. and Fond Lam, J. (2014). Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid. Deel B (PDF) (pp. 41). Maastricht: Maastricht University.
  • De Greef, M., Segers, M. and Nijhuis, J. (2017). Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016. Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu (PDF). Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven.
  • Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Raamwerk docent basisvaardigheden (PDF) (pp. 34). Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.
  • Den Hollander, I., Haacke, F., Jacobs, A., Jonker, V., Stelwagen, R., Thijssen, R. and Wijers, M. (2012). Standaarden en eindtermen ve (PDF). Den Bosch: Cinop.
  • Den Hollander, I. and Thijssen, R. (Eds.). (2013). Handreiking taal en rekenen in de educatie (PDF). Den Bosch: Cinop / Steunpunt taal en rekenen ve.
  • Habermehl, I., Segers, M. and De Greef, M. (2017). Op weg naar een succesvol leertraject voor volwassenen. Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloedende factoren tijdens een taaltraject voor volwassenen (PDF) (pp. 12). Maastricht: Maastricht University.
  • Hanekamp, M. and Bos, I. (2012). Vrijwilligers in educatieve trajecten. Rollen, taken en competenties (PDF) (pp. 45). 's-Hertogenbosch: Cinop.
  • Houtkoop, W., Allen, J., Buisman, M., Fouarge, D. and Van der Velden, R. (2012). Kernvaardigheden in Nederland. Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) (PDF). Den Bosch: ECBO.
  • Israël, E., Kingma, M., Zielman, B. and Van As, S. (2016). Aanpak van laaggeletterdheid (PDF) (pp. 35). Den Haag: Algemene Rekenkamer.
  • Kurvers, J., Dalderop, K. and Stockmann, W. (2013). Cursistprofielen Laaggeletterdheid NT1 & NT2 Cursisten in Lees- en schrijfcursussen en hun onderwijs (PDF) (pp. 64). Tilburg: Universiteit van Tilburg.
  • Madern, T., Jungmann, N. and Van Geuns, R. (2016). Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen (PDF) (pp. 34). Amsterdam: Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein.
  • OECD. (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills (PDF) (pp. 466). Paris: OECD Publishing.
  • Prenger, J. (2005). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs (pp. 150). Rijksuniversiteit Groningen: Groningen.
  • Rozema, M. (2016). Organiseren van onderwijs aan volwassenen. Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken (PDF) (pp. 5). 's-Hertogenbosch: ECBO.
  • Steehouder, P. (2013). Wat maakt het leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe kunnen leereffecten gemeten worden? Resultaten van een leeronderzoek. (PDF) (pp. 43). Den Bosch: Cinop.
  • Steehouder, P. (2013). Wat maakt leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe kunnen leereffecten gemeten worden? Resultaten van een literatuuronderzoek (PDF) (pp. 45). 's-Hertogenbosch: Cinop.
  • Steehouder, P. and Janssen-de Goede, M. (2017). Beroepskrachten en vrijwilligers in de volwasseneneducatie (PDF). 's-Hertogenbosch: Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa.
  • Stein, S. (2000). Equipped for the Future. Content standards. What Adults Need to Know and Be Able to Do in the 21st Century (PDF). Washington: National Institute for Literacy.
  • Van Eerde, H. A. A. (2009). Rekenen-wiskunde en taal: een didactisch duo (PDF) Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28(3), 19-32
  • Vermeersch, L. and Vandenbroucke, A. (2010). Het leren zoals het is… bij volwassenen met een geletterdheidsrisico (samenvatting) (PDF) (pp. 25). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
  • Vermeersch, L. and Vandenbroucke, A. (2010). Het leren zoals het is ... bij volwassenen met een geletterdheidsrisico (PDF). Leuven: HIVA-K.U.Leuven.
  • Waelen, J. and Broecheler, M. (2017). Hoe leren volwassenen? (PDF) In M. Academie (Ed.) (pp. 15). https://www.marnixacademie.nl/Home/Nieuws/ArticleId/63/hoe-leren-volwassenen.
  Overige literatuur/verwijzingen
  • (2007). Adult Education Survey (PDF). Brussels: European Commission: Eurostat.
  • (2014). Actieprogramma Tel mee met Taal (PDF). Den Haag: OCW/SZW/VWS.
  • Kurvers, J., Dalderop, K. and Stockmann, W. (2013). Cursistprofielen Laaggeletterdheid NT1 & NT2 Cursisten in Lees- en schrijfcursussen en hun onderwijs (PDF) (pp. 64). Tilburg: Universiteit van Tilburg.
  • OECD. (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills (PDF) (pp. 466). Paris: OECD Publishing.
  • Stein, S. (2000). Equipped for the Future. Content standards. What Adults Need to Know and Be Able to Do in the 21st Century (PDF). Washington: National Institute for Literacy.
  • Van Eerde, H. A. A. (2009). Rekenen-wiskunde en taal: een didactisch duo (PDF) Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28(3), 19-32