Afstandsleren(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Literatuur
Verplichte literatuur
 • Bohnenn, E. and Vaske, B. (2014). We leren altijd. 10 jaar ETV. Beredeneerde bibliografie (PDF). Den Haag: Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.
 • Preece, J. and Shneiderman, B. (2009). The Reader-to-Leader Framework: Motivating Technology-Mediated Social Participation (PDF) AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 1(1), 13-32
 • Salmon, G. (2011). E-Moderating: The key to online teaching and learning (PDF). New York: Routledge.
Aanbevolen literatuur
 • De Greef, M. (2011). Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden. Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving (PDF) (pp. 8). 's-Hertogenbosch: Artéduc.
 • De Greef, M. (2011). Succesvol digitaal leren voor laagopgeleiden. Een onderzoek naar randvoorwaarden (PDF) ALFA-Nieuws, 4(nov 2011)
 • Driessen, M. and Verspiek, M. (2017). Taaldocent = e-coach? Een pilot over de rol van e-coaching bij online leren (PDF) Les. Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs, 34
 • Fransen, J. and Swager, P. (2007). Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen (PDF) (pp. 21). Den Haag: Hogeschool Inholland, Lectoraat E-learning.
 • Oliver, M. and Trigwell, K. (2005). Can 'Blended Learning' Be Redeemed? (PDF) E-Learning, 2(1). 10.2304/elea.2005.2.1.17
 • Spanjers, I., Könings, K., Leppink, J. and Van Merriënboer, J. (2014). Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen (PDF) Weten wat werkt en waarom, 3(4), 22-29
 • Van Dijk, J. A. G. M. and Van Deursen, A. J. A. M. (2010). Laagopgeleiden gebruiken internet meer dan hoogopgeleiden (PDF) (pp. 1). Den Haag: Mediawijzer.
 • Vaske, B. (2015). Lower educated adults learn basic skills online (PDF). In I. Van de Craats, J. Curvers and R. Van Hout (Eds.), Adult Literacy, second language and cognition (pp. 335-354). Nijmegen: CLS (center for language studies).
 • Wenger, E., White, N. and Smith, J. D. (2009). Digital habitats: Stewarding technology for communities: CPsquare.
Overige literatuur/verwijzingen
 • Hanekamp, M. and Bos, I. (2012). Vrijwilligers in educatieve trajecten. Rollen, taken en competenties (PDF) (pp. 45). 's-Hertogenbosch: Cinop.
 • Kollaard, L., Schouwenburg, F., Zintel, C. and Bakker, L. (2015). Online leren in de mbo-praktijk (PDF) (pp. 34). Zoetermeer: Kennisnet.
 • Rozema, M. (2016). Organiseren van onderwijs aan volwassenen. Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken (PDF) (pp. 5). 's-Hertogenbosch: ECBO.
 • Vermeersch, L. and Vandenbroucke, A. (2010). Het leren zoals het is… bij volwassenen met een geletterdheidsrisico (samenvatting) (PDF) (pp. 25). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
 • Wijers, M. and Jonker, V. (2014). Rekenen en ict in het mbo. Hoe ontwikkelt de scholing zich? (PDF) (pp. 25). Zoetermeer/Utrecht: Kennisnet/Universiteit Utrecht.