Digitale vaardigheden(100 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Literatuur
Verplichte literatuur
 • Bohnenn, E. and De Greef, M. (2012). Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen. Analyse leer- en toetsmaterialen Taal, Rekenen en Digitale Vaardigheden voor volwassenen (bijage 5) (PDF). Ede: Steunpunt Taal en Rekenen VE.
 • Bos, F. (2017). Advies digitale vaardigheden ve (PDF). Ede: Steunpunt basisvaardigheden.
 • Carretero, S., Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (PDF). Brussels: European Union.
 • De Hoo, M., Bohnenn, E. and De Groot, A. (2018). Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie (PDF). Den Bosch: Cinop.
 • Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Raamwerk docent basisvaardigheden (PDF) (pp. 34). Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.
Aanbevolen literatuur
 • Mesie, M., Perry, G. and Rose, P. (2017). Digitaal. Werkvormen voor het talenonderwijs (PDF). Bussum: Coutinho.
Overige literatuur/verwijzingen
 • Clement, C. and Groot, A. (2017). De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden (PDF) Sociaal Bestek, 79(2), 16-18
 • De Greef, M. (2011). Succesvol digitaal leren voor laagopgeleiden. Een onderzoek naar randvoorwaarden (PDF) ALFA-Nieuws, 4(nov 2011)
 • Den Hollander, I., Haacke, F., Jacobs, A., Jonker, V., Stelwagen, R., Thijssen, R. and Wijers, M. (2012). Standaarden en eindtermen ve (PDF). Den Bosch: Cinop.
 • Houben, A. and Schiepers, M. (2017). Het klikt. Krachtige technologische interventies voor in de Nt2-klas Les, 205(10)
 • Jordens, K., Maes, C. and Schiepers, M. (2016). Maak samen de klik. Werken aan digitale vaardigheden bij laaggeletterde nieuwkomers (PDF) Les. Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs, 199, 42-44
 • Margaryan, A., Littlejohn, A. and Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University students’ use of digital technologies (PDF) Computers & Education, 56(2), 429-440. 10.1016/j.compedu.2010.09.004
 • Schnabel, P. (Ed.). (2016). Ons onderwijs2032. Eindadvies (PDF). Den Haag: Platform Onderwijs2032.
 • Segers, P. C. J. (2017). Lezen en digitale media: Een perspectief op onderwijs. Oratie (PDF). Enschede: Universiteit van Twente.
 • Van Dijk, J. A. G. M. (2003). De digitale kloof wordt dieper. Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT (PDF). Amsterdam: SQM en Infodrome.
 • Van Ingen, E. J., De Haan, J. and Duimel, M. (2007). Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en inactieven (PDF) (pp. 99). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.