NT-1(200 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Literatuur
Verplichte literatuur
 • (2008). Raamwerk alfabetisering (PDF). Arnhem: Cito.
 • Bohnenn, E. (2009). Handboek NT1. Voor docenten en opleiders. Leiden: ETV.
 • Bohnenn, E. and Thijssen, R. (2015). Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen (PDF). Ede: Steunpunt Taal en Rekenen VE.
 • Cercone, K. (2008). Characteristics of adult learners, with implications for online learning design (PDF) AACE Journal, 16(2), 137-159
 • De Greef, M. (2011). Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden. Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving (PDF) (pp. 8). 's-Hertogenbosch: Artéduc.
 • De Hoo, M. and Thijssen, R. (2013). Vergelijking Standaarden en eindtermen Raamwerk NT2 (PDF). Ede: Steunpunt Taal en Rekenen VE.
 • Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Raamwerk docent basisvaardigheden (PDF) (pp. 34). Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.
 • Den Hollander, I., Haacke, F., Jacobs, A., Jonker, V., Stelwagen, R., Thijssen, R. and Wijers, M. (2012). Standaarden en eindtermen ve (PDF). Den Bosch: Cinop.
 • Den Hollander, I. and Thijssen, R. (Eds.). (2013). Handreiking taal en rekenen in de educatie (PDF). Den Bosch: Cinop / Steunpunt taal en rekenen ve.
 • Habermehl, I., Segers, M. and De Greef, M. (2017). Op weg naar een succesvol leertraject voor volwassenen. Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloedende factoren tijdens een taaltraject voor volwassenen (PDF) (pp. 12). Maastricht: Maastricht University.
 • Kurvers, J., Dalderop, K. and Stockmann, W. (2013). Cursistprofielen Laaggeletterdheid NT1 & NT2 Cursisten in Lees- en schrijfcursussen en hun onderwijs (PDF) (pp. 64). Tilburg: Universiteit van Tilburg.
 • Steehouder, P. (2013). Wat maakt leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe kunnen leereffecten gemeten worden? Resultaten van een literatuuronderzoek (PDF) (pp. 45). 's-Hertogenbosch: Cinop.
 • Van Adrichem, R., Van den Berg, I., Bresser, J., Spoelstra, C. and Pattenier, E. (2012). Dyslexie bij laaggeletterde volwassenen. Een handreiking voor docenten NT1. Kenniskring NT1 (PDF) (pp. 49). 's-Hertogenbosch: CINOP.
Aanbevolen literatuur
 • Beder, H. J., Lipnevich, A. and Robinson-Geller, P. (2007). A Typology of Adult Literacy Instructional Approaches (PDF) Adult Basis Education and Literacy Journal, 1(2), 63-72
 • Beder, H. J., Tomkins, J., Medina, P., Riccioni, R. and Deng, W. (2000). Learners Engagement in Adult Literacy Education (PDF) (Vol. Reports 28). Cambridge: Harvard Graduate School of Education.
 • Simons, P. R. J. (1991). Het leren van volwassenen. Losbladig onderwijskundig Lexicon II (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Simons, P. R. J. (2001). Naar een beter begrip van leren (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Van der Meer, M., Van der Meijden, A. and Visser, K. (2011). Leren ouderen anders? Enkele dimensies van het leren van volwassenen in vergelijking met het leren van jongeren (PDF). Den Bosch: ECBO.
Overige literatuur/verwijzingen
 • (2014). Actieprogramma Tel mee met Taal (PDF). Den Haag: OCW/SZW/VWS.
 • Bersee, T., De Boer, D. and Defesche, P. (2008). Laaggeletterdheid. Leidraad voor doorverwijzers (PDF). 's-Hertogenbosch: Cinop.
 • Bohnenn, E., Jansen, F., Kuijpers, C., Thijssen, R., Schot, I. and Stockmann, W. (2007). Raamwerk Nederlands. Nederlands in (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij (PDF). 's Hertogenbosch: Cinop.
 • De Greef, M. (2012). Leren in verschillende contexten. De opbrengsten van trajecten taal- en basisvaardigheden voor laagopgeleiden (PDF) (pp. 58). 's-Hertogenbosch: Cinop.
 • De Greef, M. (2017). Eerste tussenevaluatie landelijke implementatie taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid (PDF) (pp. 5). 's-Hertogenbosch: Cinop.
 • De Greef, M., Segers, M., Jan, N. and Fond Lam, J. (2014). Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid. Deel A (PDF) (pp. 41). Maastricht: Maastricht University.
 • De Greef, M., Segers, M., Jan, N. and Fond Lam, J. (2014). Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid. Deel B (PDF) (pp. 41). Maastricht: Maastricht University.
 • De Greef, M., Segers, M. and Nijhuis, J. (2017). Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016. Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu (PDF). Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven.
 • Feskens, R., Kuhlemeier, H. and Limpens, G. (2016). Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht. Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen (PDF) (pp. 88). Arnhem: Cito.
 • Fouarge, D., Houtkoop, W. and Van der Velden, R. (2011). Laaggeletterdheid in Nederland. Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) (PDF). 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).
 • Israël, E., Kingma, M., Zielman, B. and Van As, S. (2016). Aanpak van laaggeletterdheid (PDF) (pp. 35). Den Haag: Algemene Rekenkamer.