Professionele basis(100 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Checklist competentie
Deelnemers vullen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst de checklist in, die gebaseerd is op de bouwstenen van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Ze beoordelen zichzelf door het niveau van hun competentie op elke bouwsteen aan te geven. Ze doen dit op basis van de indicatoren, die in de handleiding gegeven zijn.

Bouwstenen:
  • 1. Kent de doelgroep voor educatie in basisvaardigheden
  • 2. Beheerst de algemene andragogische (pedagogische) competenties betreffende het leren van laagopgeleide volwassenen
  • 3. Beheerst de algemene didactische competenties betreffende het leren van laagopgeleide volwassenen
  • 4. Vervult de rol van (coach en) begeleider van het leerproces
  • 8. Is een lerende professional