NT-1(200 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Checklist competentie
Deelnemers vullen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst de checklist in, die gebaseerd is op de bouwstenen van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Ze beoordelen zichzelf door het niveau van hun competentie op elke bouwsteen aan te geven. Ze doen dit op basis van de indicatoren, die in de handleiding gegeven zijn.

Bouwstenen:
  • 9. Kent het proces van taalverwerving van laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen tot en met niveau 2F
  • 10. Kent de Standaarden en eindtermen ve Nederlandse taal van Instroom tot en met 2F
  • 11. Kent de (digitale) methodes, lesmaterialen en leeromgevingen voor laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen van Instroom tot en met 2F
  • 12. Beheerst de didactiek van het taalonderwijs aan laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen
  • 13. Kent de rol en het belang van monitoring en evaluatie in het proces van taalverwerving van laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen
  • 8. Is een lerende professional