Rekenen, eigen vaardigheid(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Checklist competentie
Deelnemers vullen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst de checklist in, die gebaseerd is op de bouwstenen van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Ze beoordelen zichzelf door het niveau van hun competentie op elke bouwsteen aan te geven. Ze doen dit op basis van de indicatoren, die in de handleiding gegeven zijn.

Bouwstenen:
  • 7. Heeft een eigen rekenvaardigheid van minimaal rekenniveau 2F waarbij hij vaardigheden op instroomniveau, 1F en 2F om meerdere manieren (foutloos) kan oplossen
  • 8. Is een lerende professional