Afstandsleren(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Checklist competentie
Deelnemers vullen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst de checklist in, die gebaseerd is op de bouwstenen van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Ze beoordelen zichzelf door het niveau van hun competentie op elke bouwsteen aan te geven. Ze doen dit op basis van de indicatoren, die in de handleiding gegeven zijn.

Bouwstenen:
  • Uit bouwsteen 3: Kan vormen van online leren en blended learning toepassen in eigen lespraktijk.
  • Uit bouwsteen 11, (17), 23 of 27: Kent de digitale methodes, lesmaterialen en leeromgevingen voor NT1, (NT2), rekenen of digitale vaardigheden.
  • 8. Is een lerende professional.