Rekenen(200 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Checklist competentie
Deelnemers vullen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst de checklist in, die gebaseerd is op de bouwstenen van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Ze beoordelen zichzelf door het niveau van hun competentie op elke bouwsteen aan te geven. Ze doen dit op basis van de indicatoren, die in de handleiding gegeven zijn.

Bouwstenen:
  • 21. Kent verschillende oplossingsstrategieĂ«n voor rekenvraagstukken en de bijbehorende didactiek
  • 22. Kent de inhouden van de Standaarden en eindtermen rekenen ve van Instroomniveau tot en met niveau 2F en kan hierbij voor deelnemers betekenisvol rekenonderwijs ontwerpen en geven
  • 23. Kent de (digitale) rekenmethodes en andere lesmaterialen voor rekenen en digitale toepassingen waarin rekenen een rol speelt.
  • 24. Stemt het rekenonderwijs af op de onderwijsbehoeften van de deelnemers.
  • 25. Kent de rol en het belang van monitoring en evaluatie in het proces van functioneel leren rekenen.
  • 8. Is een lerende professional.