Digitale vaardigheden(100 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Checklist competentie
Deelnemers vullen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst de checklist in, die gebaseerd is op de bouwstenen van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Ze beoordelen zichzelf door het niveau van hun competentie op elke bouwsteen aan te geven. Ze doen dit op basis van de indicatoren, die in de handleiding gegeven zijn.

Bouwstenen:
  • 26. Kent de inhoud van de Standaarden en eindtermen ve digitale vaardigheden.
  • 27. Kent de (digitale) methodes, lesmaterialen en leeromgevingen voor laagopgeleide volwassenen van het Instroomniveau tot en met basisniveau 2 voor digitale vaardigheden.
  • 28. Heeft de didactische vaardigheden om het onderwijs in digitale vaardigheden af te stemmen op de leerbehoeften en leerprocessen van laagopgeleide leerders
  • 29. Kent de rol en het belang van monitoring en evaluatie in het proces van digitale vaardigheden van laagopgeleide volwassenen
  • 8. Is een lerende professional.