[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Materiaaloverzicht Wiskunde D

De stof van het schoolvak Wiskunde D bestaat uit een aantal domeinen die aan bod moeten komen in het schoolexamen. Er is geen centraal examen en dat geeft scholen veel vrijheid in de invulling die aan de verschillende domeinen wordt gegeven. Het aantal studielasturen per domein is ook niet voorgeschreven, zodat een docent er voor kan kiezen om bepaalde domeinen slechts globaal te behandelen en andere uit te diepen.

Beschikbaar materiaal per domein

Alle grote methoden hebben lesboeken gemaakt voor Wiskunde D. Wie kiest voor het schoolmodel kan het Wiskunde D-programma volledig uit deze boeken doen. Er zijn goede ervaring met losse modulen die gebruikt kunnen worden om een gedeelte uit het boek geheel of gedeeltelijk te vervangen of aan te vullen. Voor het samenwerkingsmodel is dit essentieel.

Hier volgt een overzicht van het beschikbare materiaal per domein. Geprobeerd is om alleen compleet lesmateriaal op te nemen.

Havo

De Wageningse Methode stelt haar hoofdstukken voor havo Wiskunde D digitaal beschikbaar voor iedereen onder de Creative Commons Licentie. Het betreft:

De hoofdstukken Allerlei verbanden en Toegepaste analyse zijn nog in de ontwikkelfase en volgen later.

 

De Zebrareeks biedt ook tal van onderwerpen die in de Wiskunde D-les kan worden gebruikt. Zie de website van de Zebrareeks voor meer informatie.

VWO

De Wageningse Methode stelt haar hoofdstukken voor havo Wiskunde D digitaal beschikbaar voor iedereen onder de Creative Commons Licentie. Het betreft:


De Zebrareeks biedt ook tal van onderwerpen die in de Wiskunde D-les kan worden gebruikt. Zie de website van de Zebrareeks voor meer informatie.

[an error occurred while processing this directive]