RekenWeb

Nationale Rekendag(en)

| home |
Nationale Rekendag: 29 maart 2012

Het programma van de Nationale Rekendag: Weet je het zeker?

Bij rekenen-wiskunde op de basisschool is het zaak dat de leerlingen zekerheid opbouwen. Is het zo? Ben ik zeker van mijn zaak? Dus niet alleen: "Heb ik het juiste antwoord?", maar ook: "Gebruik ik de goede argumenten?" Hoe zorgt u ervoor dat alle leerlingen aan zekerheid winnen? Dat is niet alleen een kwestie van toetsen, maar het is vooral ook een zaak van verwoorden en van reflecteren op de leerprocessen.

In de afgelopen jaren is er veel belangstelling voor de kwaliteit van het onderwijs in rekenen-wiskunde op de basisschool. Opvallenderwijs gaat dat vooral over de leerkrachten en over de instrumenten die zij kunnen inzetten om te zorgen voor kwalitatief beter onderwijs. Zijn we dan niet bezig de baby met het waswater weg te gooien? De leerlingen zijn toch geen mechanische objecten, zij zijn mensen van vlees en bloed die ook zelf kunnen nadenken over hun leerprocessen.

Weet je het zeker? Voor elke leerkracht geldt dat hij of zij er zeker van moet zijn dat leerlingen zekerheid opbouwen. Dat doet een beroep op professionele kwaliteiten. Toetsing is dan niet alleen maar gericht op goede en foute antwoorden, maar ook op leerprocessen. Opbrengstgericht werken is niet alleen gericht op het bepalen van het niveau van de school. Integendeel, het gaat om de kwaliteit van het onderwijzen. Nog beter, hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen een goed en bewust leerproces doormaken? En dan niet alleen voor de betere rekenaars, maar ook voor de zwakkere.

Met deze Nationale Rekendag beogen we een professionalisering van u als leerkracht op het terrein van rekenen-wiskunde. Daarbij is er veel aandacht voor de wiskundige aspecten, en dan vooral voor de wijze waarop de leerlingen daarmee bezig zijn. Vanuit dit perspectief komen in het practicum en in de werkgroepen allerlei zaken aan bod, zoals opbrengstgericht werken, referentieniveaus en streefdoelen, Grote Rekendag, de rijke leeromgeving, toetsing op alle niveaus, trendanalyses, enzovoort.

Laat je inspireren en kom naar de Nationale Rekendag.

 

| terug |
Deelnemersinformatie

Werkgroepen en programma

Elders op de site vindt u het programma, en een beschrijving van de werkgroepen.

Locatie

De Nationale Rekendag 2012 vond plaats in het KNVB-hotel in Zeist.

Organisatie NRD 2012

De Nationale Rekendag 2012 is gezamenlijk georganiseerd door

 het Freudenthal Instituut

 


 de Hogeschool Utrecht

 


 en de Marnix Academie
 


Practicumopdrachten door de jaren heen

Zoekt u nog een leuke opdracht om met uw klas te doen? Allicht zit er iets van uw gading in dit overzicht van de opdrachten van het practicum van de Rekendagen.


Alle jaren© rekennet 1999-2013
[an error occurred while processing this directive]