RekenWeb

Nationale Rekendag(en)

| home |
Nationale Rekendag: 29 maart 2012

Programma Nationale Rekendag 2012

Weet je het zeker?

09.00-10.00 ontvangst met koffie
10.00-10.15 opening
10.15-11.00 plenaire lezing: Belinda Terlouw Kijken naar Kinderen: In deze openingslezing wordt de methodiek Kijken naar Kinderen in een breder kader geplaatst. Door beter te leren kijken naar kinderen en de waarnemingen te koppelen aan vakinhoudelijke en vakdidactische kennis, wordt de leraar zich bewust van de invloed die hij uitoefent op het leren van kinderen, waardoor de opbrengsten binnen de groep en binnen de school verhoogd kunnen worden zonder dat het kind uit het oog verloren wordt. Er worden voorbeelden gegeven van hoe kinderen en leraren op deze wijze samen leren.

11.00-11.25 pauze
11.25-12.40 eerste ronde werkgroepen: zie het werkgroepenschema voor meer informatie
12.40-14.10 lunch en informatiemarkt
14.10-15.35 practicum Grote Rekendag:

De Grote Rekendag is een schoolbrede activiteit waar nadruk ligt op het onderzoekend leren door leerlingen. De tiende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 18 april. Het thema ‘Dieren’ is uitgewerkt in opdrachten voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8, en brugklas vmbo.
Tijdens het practicum krijgen de deelnemers enkele activiteiten van de tiende Grote Rekendag voorgelegd. Deze activiteiten zijn in een enkel geval zo aangepast dat ze ook deelnemers aan de Nationale Rekendagen wiskundig uitdagen. Na het uitvoeren van de opdrachten is er gelegenheid voor didactische verdieping. Het doen van de opdrachten en het didactisch overwegen ervan, geeft handvaten voor het uitvoeren van de Grote Rekendag op de eigen school.
15.35-15.50 pauze
15.50-17.05 tweede ronde werkgroepen: zie het werkgroepenschema voor meer informatie
17.05-17.25 afsluiting en uitreiking certificaten
17.25-18.00 borrel
  | terug |
Deelnemersinformatie

Werkgroepen en programma

Elders op de site vindt u het programma, en een beschrijving van de werkgroepen.

Locatie

De Nationale Rekendag 2012 vond plaats in het KNVB-hotel in Zeist.

Organisatie NRD 2012

De Nationale Rekendag 2012 is gezamenlijk georganiseerd door

 het Freudenthal Instituut

 


 de Hogeschool Utrecht

 


 en de Marnix Academie
 


Practicumopdrachten door de jaren heen

Zoekt u nog een leuke opdracht om met uw klas te doen? Allicht zit er iets van uw gading in dit overzicht van de opdrachten van het practicum van de Rekendagen.


Alle jaren© rekennet 1999-2013
[an error occurred while processing this directive]