Historische hoogtepunten van grafische verwerking


Florence Nightingale

Nightingale: sterfte tijdens de Krimoorlog
Klik op het plaatje om de grafiek te zien

Klik hier om een gedrukte versie van dezelfde grafiek te zien.

Een tijdgenote van Quetelet was de Engelse Florence Nightingale (1820-1910). Van de hand van Ida Stamhuis is in Euclides een uitvoerig artikel over haar leven en haar betekenis voor de statistiek verschenen (zie Stamhuis 1996b).

Bekend geworden is het diagram waarmee ze de sterftegevallen in de Britse militaire hospitalen ten tijde van de Krimoorlog in 1855 in beeld bracht (zie hiernaast).

Met dit diagram wilde Nightingale de Engelse politici duidelijk maken dat de sterfte onder de soldaten vooral een gevolg was van slechte hygiënische omstandigheden, en veel minder van het oorlogsgeweld.
 gestyleerde versie
Klik op het plaatje om de gestyleerde versie te zien


Het is enigszins merkwaardig dat Edward Tufte Nightingale helemaal niet noemt in zijn boeken, want uit oogpunt van grafische vormgeving zijn haar afbeeldingen zeker bijzonder. In de figuur zijn de oppervlakten van de cirkelsegmenten de maat voor het aantal slachtoffers. Een dergelijk diagram was nog niet eerder ontworpen.

Wainer (1997) noemt Nightingale wel. Hij besteedt een hoofdstuk aan haar grafiek en moderne varianten erop. Wainer oppert ook de hypothese dat Nightingale zich wellicht had laten inspireren door Lalanne's windgrafieken. Hij gaat er echter aan voorbij dat in deze laatste de straal, en niet de oppervlakte, evenredig is met de weer te geven grootheid. 
 


Links:


  Het verhaal van Florence Nightingale staat op het web. Bijvoorbeeld op de site van het Florence Nightingale Museum. Op deze pagina is ook informatie te vinden over Nightingale's statistisch werk, in de vorm van een artikel, getiteld
The Passionate Statistician. Een ander artikel gaat uitgebreid in
op haar statistische diagrammen.

Onlangs verscheen er een nieuwe biografie van Nightingale, van de hand van Hugh Small. Op het web vindt u informatie over het boek, Florence Nightingale, Avenging Angel. Ook hier weer enige aandacht voor haar grafieken; o.a. een gedigitaliseerde versie van haar beroemde diagram.

De moeite waard is ook de webpagina die de zanger
Country Joe McDonald wijdde aan Florence Nightingale,
met o.a. een goed verzorgde tijdlijn.

Florence Nightingale na de Krim-oorlog

  
Terug   vorige bladzijde volgende bladzijde  Volgende

 
inhoud | inleiding | prille begin | Lambert | Playfair | Quetelet | Nightingale | Minard | kaarten | Lalanne | 'golden age' | pictogrammen | onderwijs | links | literatuur | index


Historische hoogtepunten van grafische verwerking -  © NIEUWE WISKRANT - maart 1999

voor het laatst bijgewerkt op: 19 september 1999