Historische hoogtepunten van grafische verwerking


Adolphe Quetelet


 
Een ander gebied waarop grafieken een zekere rol hebben gespeeld was het onderzoek naar zaken als de samenstelling en de groei van bevolking van een land; dit soort onderzoek vormde vanaf de 17e eeuw een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de statistiek. We zagen al eerder dat Chr. Huygens een van de pioniers was op dit terrein.
Een van de eersten die in dit verband systematisch grafieken toepaste was J.L. d'Alembert (1717-1783), maar hij beperkte zich tot hypothetische grafieken die niet gebaseerd waren op reële gegevens.
Fourier: verdeling van bevolking van Parijs
Klik op het plaatje om de grafiek te kunnen zien
De wiskundige J.B.J. Fourier (1768-1830) maakte uitgebreide grafieken van de resultaten van de Franse volkstelling van 1817. In een artikel uit 1821 gaf hij de leeftijdsopbouw van de mannelijke bevolking van Parijs weer in wat waarschijnlijk de eerste cumulatieve frequentiekromme is geweest (zie de figuur hiernaast).
Hij legde onder meer uit hoe deze grafiek kon worden gebruikt om bijvoorbeeld af te lezen hoeveel mannen er waren tussen twee leeftijdsgrenzen.
In 1828 publiceerde de Belgische wetenschapper Lambert Adolphe Jacques Quetelet grafieken waarin hij empirische gegevens over de sterfte in België vergeleek met die in Frankrijk.
Quetelet: bevolking Brussel Over Quetelet (1796-1874) heeft Ida Stamhuis onlangs een uitvoerig artikel in Euclides geschreven (Stamhuis 1996a). Quetelet, van oorsprong wis- en sterrenkundige, begon zich te interesseren voor de statistiek, en dan vooral de sociale statistiek. Hij was betrokken bij de eerste grote volkstelling, die in 1830 plaatsvond in de toenmalige Nederlanden. Quetelet ontwikkelde het idee van de 'gemiddelde mens' en modelleerde menselijke eigenschappen (zowel lichamelijke als geestelijke) m.b.v. de normale verdeling, die hij kende uit de foutenanalyse in de sterrenkunde.
Uit 1827 stamt de grafiek die hiernaast is afgebeeld, waarschijnlijk een van de eerste voorbeelden van de grafische weergave van het chronologisch verloop van bevolkingsgegevens.
In de grafiek zijn het aantal geboorten en sterftes in Brussel, per maand - gemiddelden over een periode van 18 jaar - uitgezet, samen met het temperatuurverloop. De afwerking van de grafiek is tamelijk simpel, een verticale schaalverdeling ontbreekt.
Quetelet: bevolkingsgegevens per provincie
klik op het plaatje om de grafiek (iets)
beter te kunnen zien
In een andere grafiek (zie hiernaast) maakte Quetelet een vergelijking tussen het aantal geboorten, sterftes en huwelijken in de verschillende Nederlandse provincies (waar in 1827 ook België nog onder viel).
In de grafiek zijn opgenomen: de verhouding bevolking : aantal sterfgevallen, bevolking : geboorten, bevolking : huwelijken en geboorten : huwelijken.
Quetelet is waarschijnlijk ook de eerste geweest die gebruik maakte van frequentieverdelingen. Hij tekende een grafiek waarin hij het percentage misdaden begaan in elke leeftijdsgroep weergaf.
Quetelet was ook de initiatiefnemer van het eerste internationale Statistische Congres, dat in 1853 in Brussel werd gehouden. Op dit eerste congres volgden tot 1876 nog acht andere. Op het derde congres (Wenen, 1857) werd de grafische weergave van statistische gegevens uitgebreid besproken en er ontstonden heftige discussies, o.m. over de vraag of de grafische methode wel wetenschappelijk was. Op de volgende congressen kwam het onderwerp regelmatig terug, en werd o.m. gestreden over de vraag in hoeverre het Congres aanbevelingen moest doen over de standaardisering van grafieken. (zie: Funkhouser 1937, p. 310 e.v.)


Links:

Quetelet
Quetelet:
biografie
d'Alembert
d'Alembert:
biografie
Fourier
Fourier:
biografie
Physique Sociale
tekst van de
Physique Sociale

 

 
Terug   vorige bladzijde volgende bladzijde Volgende

 
inhoud | inleiding | prille begin | Lambert | Playfair | Quetelet | Nightingale | Minard | kaarten | Lalanne | 'golden age' | pictogrammen | onderwijs | links | literatuur | index


Historische hoogtepunten van grafische verwerking -  © NIEUWE WISKRANT - maart 1999

voor het laatst bijgewerkt op: 19 september 1999