Basisinformatie
Inleiding

De Modules Basisvaardigheden vormen een structureel aanbod voor docenten voor de basisvaardigheden; rekenen, NT1 en digitale vaardigheden. NT2 is hierin niet meegenomen omdat hiervoor al een opleiding bestaat.
Met deze modules kunnen docentenopleiders een scholingsaanbod kunnen doen aan docenten.
De Modules Basisvaardigheden zijn een uitwerking van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. In dit raamwerk zijn de bouwstenen en hun indicatoren beschreven van de functie docent basisvaardigheden. In de modules zijn de bouwstenen uitgewerkt tot praktische richtlijnen voor het inrichten van modules die samen een compleet aanbod voor docenten basisvaardigheden vormen.

Voor wie?

De modules zijn in eerste instantie bestemd voor docenten die al een pedagogische achtergrond hebben en die, via stage of baan, werkzaam zijn in de praktijk. Per module zijn specifieke instroomeisen geformuleerd (bijvoorbeeld het vereiste taalniveau voor het volgen van module NT1), deze staan in de Kenmerken van de module vermeld.

Maatwerk

Het is niet noodzakelijk alle modules te volgen. Als een docent al op andere manieren enkele bouwstenen heeft verworven kan hij deze als het ware afstrepen. Op die manier kan hij een pakket op maat samenstellen. Ook in de module zelf is maatwerk leidend: de docenten gaan zoveel mogelijk zelf op zoek naar de antwoorden op hun leervragen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces.

Benadering

In de aanpak staat het ontwikkelen van competenties centraal. De docent verwerft de competenties op theoretisch en praktisch gebied en staat zelf aan het stuur van zijn leerproces. Dit heeft gevolgens voor de werkwijze: de docenten werken vaak in leerteams die zelfstandig aan de slag gaan om kennis te vergaren en praktijkervaringen uit te wisselen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, verschilt per module en is daarom per module uitgewerkt.
Het traject is een vorm van blended learning: naast het opzoeken van literatuur speelt het online delen en becommentariëren van elkaars resultaten en bevindingen een grote rol in het leerproces.

Profiel van de opleider

Om de kwaliteit van de module te waarborgen, is er een profiel voor de opleider opgesteld. Dit profiel kan per module verschillen. Een opleider voor de module NT1 moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Een docentenopleiding of certificering NT1 en/of NT2 hebben afgerond
 • Op de hoogte zijn van alle relevante thema’s die tot het vakgebied behoren
 • Ruime praktijkervaring in het onderwijs aan de doelgroep hebben, dus:
  • Ervaring hebben met het trainen van groepen
  • Ervaring hebben met de doelgroep

Aanbieders van de modules

De modules zijn via deze website vrij beschikbaar voor docentopleiders. Docentopleiders kunnen alle of een selectie van de modules aanbieden. Dat kan in het kader van:

 • een Post-hbo-opleiding;
 • binnen een tweedegraads lerarenopleiding;
 • een specialisatie binnen de pabo;
 • als specialisatie/ minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.
Vereisten

Verder is het voor de meeste modules vereist dat de docenten een bepaald niveau van de eigen vakspecifieke kennis hebben op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden. voor taalvaardigheid is een hbo-diploma, bachelordiploma of Staatsexamen Nt2 Programma II voldoende bewijs.