Digitale vaardigheden(100 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Samenvatting

De module bestaat deels uit het kennismaken met instrumenten en deze leren toepassen (bouwstenen 26, 27 en 29) en deels uit didactische aanpak van digitale vaardigheden in relatie tot laagopgeleide volwassenen. Het gaat bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden niet alleen om de techniek maar ook om het vergroten van de gebruiksmogelijkheden in verschillende contexten. In de bijeenkomsten worden de didactiek en de instrumenten overgedragen en toegelicht.
Voor het verwerven van digitale vaardigheden is het van belang dat docenten op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen. Het is voor de docenten raadzaam om een community of practice op te richten die ook na de opleiding blijft functioneren (Moriarty, 2015).
De praktijk is belangrijk: het kost veel tijd voordat bepaalde handelingen geautomatiseerd zijn en voordat nieuwe gebruiksmogelijkheden succesvol zijn overgedragen aan de cursisten. Het onderdeel in de praktijk wordt uitgevoerd onder toezicht en begeleiding van de praktijkbegeleider.