Rekenen(200 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Samenvatting

De module rekenen bestaat deels uit het verwerven van theoretische kennis over de inhouden en didactiek van het rekenen (21,23 en 25) en deels uit toepassen van deze kennis en de bijbehorende instrumenten in de praktijk (22 en 24). Het verwerven van de theoretische kennis wordt aangestuurd in de bijeenkomsten, volgens de methode PGL, waarna zelfstudie en met name groepswerk leidt tot verdieping. Praten over rekenen is van groot belang zowel voor de docenten als voor hun leerders.
De meeste tijd zal besteed worden aan het leren kennen (in bijeenkomsten en zelfstandig) en gebruiken (begeleid door de praktijkbegeleider) van het didactisch instrumentarium met de doelgroep (verbinding met module 1). Praktijkervaringen en producten uit de praktijk (video, observaties en rekenwerk van deelnemers) vormen de input voor groepswerk (al dan niet online) en reflectie.