Rekenen, eigen vaardigheid(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Samenvatting

In deze module gaat het om het vergroten van de eigen rekenvaardigheid van de docent, vooral op het gebied van het op meerdere manieren oplossen van een betekenisvol rekenvraagstuk. Veel docenten zullen technisch kunnen rekenen en sommen maken op één vaste manier. Zij maken in deze module kennis met betekenisvolle rekentaken (zoals die in de voorbeelden bij de standaarden en eindtermen zijn opgenomen) en met verschillende rekenstrategieën om deze aan te pakken.
De kennis komt vooral aan bod in de eerste 2 bijeenkomsten, aangestuurd door de opleider. Docenten oefenen vervolgens zelfstandig, waarbij groepswerk (fysiek of online) dient om de aanpak en uitwerkingen uit te wisselen en te bespreken. Het is daarbij van belang dat de docenten ervaren dat ook zijzelf op verschillende manieren rekenen. De individuele begeleiding is er er vooral op gericht om de docent te begeleiden bij specifieke rekenproblemen of rekenangst. De eindopdracht is een schriftelijke toets gevolgd door een mondelinge nabespreking. Er is geen praktijk verbonden aan deze module.