NT-1(200 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Samenvatting

De module NT1 bestaat deels uit het verwerven van theoretische kennis (bouwsteen 9 en 12 en 13), deels uit het kennismaken met instrumenten en deze leren toepassen (bouwsteen 10 en 11 en 13).Voor de overwegend theoretische bouwstenen stellen we de methodiek PGL voor. Hierbij past een verdeling waarbij groepswerk en zelfstandig/online werken centraal staat. De toepassing in de praktijk wordt uitgevoerd onder toezicht en begeleiding van de praktijkbegeleider.
Ook voor het kennisnemen van nieuwe instrumenten is een behoorlijk deel gereserveerd voor individueel en groepswerk ter voorbereiding en reflectie op de toepassing in de praktijk. Feeling voor selectie en gebruik van instrumenten (en ook werkvormen) ontstaat juist in de praktijk, tijdens het werken met en differentiëren tussen (groepen) leerders. Daarbij komt dat het werken met groepen leerders ook deels onder begeleiding van een vrijwilliger kan gebeuren. Daarom is ook hier toepassing in de praktijk essentieel voor het verwerken van de opgedane kennis.