Afstandsleren(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Samenvatting

In deze module is een eenmalige plenaire bijeenkomst voorzien waarin onderdelen uit eerdere (vak)modules, die fundamenteel zijn voor het vormgeven van afstandsleren, worden besproken en de basis wordt gelegd voor een plan voor afstandsleren in de eigen lespraktijk. De keuze voor de vorm van afstandsleren wordt bepaald door de doelgroep (module 1), de leerstof en didactiek (modules 3, 4 en 6), het leerdoel van de leerder (module 1) en de lesmaterialen en leeromgevingen (bouwsteen 11, 17, 23 en 27).
De docenten oefenen (zelfstandig) met het ontwerpen van leertrajecten voor afstandsleren voor verschillende casussen waaronder hun eigen praktijksituatie, hierbij betrekken ze hun eigen rol als vormgever en begeleider van het leerproces (module 1). In groepswerk wisselen zij ervaringen en inzichten uit, geven en ontvangen peerfeedback en verdiepen de theorie. Met de opleider bespreken ze hun plan voor afstandsleren (vormgeven van leerprocessen) en met praktijkbegeleider de uitvoering (begeleider van leerprocessen).