Colofon

Dit product is tot stand gekomen op initiatief van Steunpunt Basisvaardigheden
en is ontwikkeld door:

Een en ander is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.

Auteurs: Marlies Elderenbosch, Elwine Halewijn, Myriam de Hoo, Vincent Jonker, Inge van Meelis, Petra Popma, Riet Thijssen, Monica Wijers, Myrthe Wildeboer

Eindredactie: Riet Thijssen
Bureauredactie: Nathalie Kuijpers

Steunpunt basisvaardigheden