Samenwerken/ vrijwilligers(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Samenvatting

Vrijwilligers komen en gaan en zijn er niet iedere dag van de week, waardoor het in praktijk brengen van hetgeen geleerd is in de bijeenkomsten, een langere doorlooptijd vergt. De frequentie van het contact met de opleider in de module is dan ook lager. In de module is veel tijd ingeruimd om zicht te krijgen op de verschillende rollen van vrijwilligers en verschillende manieren van sturing.
Daarnaast zijn zowel de bijeenkomsten als de zelfstudie erop gericht de belangen van andere betrokkenen ten opzichte van de doelen van de leerder in kaart te brengen en de eigen positie in dit geheel te bepalen. Op die manier verkent en bepaalt de docent zijn eigen mogelijkheden en grenzen en weet deze op een gepaste manier te communiceren met netwerkpartners. Betrokken partijen en vrijwilligers kunnen per regio verschillen, vandaar dat er relatief veel zelfstudie in deze module is opgenomen.