Intake(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Samenvatting

Veel competenties in deze module hebben te maken met kennis nemen van en herkennen in de praktijk en in instrumenten. Die competenties lenen zich er bij uitstek voor om via groepswerk en zelfstandig leren te verkennen en te verwerven.
Vandaar dat de verhouding bijeenkomsten-zelfstudie grofweg op 25%-75% ligt. Daarbij is het opdoen van ervaring met het intaken essentieel, waarbij de docent niet alleen opereert, maar samen optrekt met een ervaren intaker en begeleiding krijgt van deze collega dan wel de praktijkbegeleider. Dat verklaart het in verhouding hoge aantal individuele begeleidingsuren.
Gesprekstechniek om de specifieke leervraag te achterhalen is typisch een competentie die tijdens de bijeenkomsten behandeld en geoefend wordt ter voorbereiding op de praktijk.